Idees per a realitzar sessions de videoconferència

Font: iStock/AndreyPopov

Una sessió de videoconferència (sessió VC) és una sessió síncrona entre 2 o més persones que es fa amb un sistema de comunicació amb transmissió en temps real de vídeo, àudio i dades.

En una sessió de VC participants ubicats en diferents espais físics comparteixen alhora un únic espai virtual.

Les sessions de VC es poden incorporar en qualsevol modalitat i format de programa formatiu, si bé aquestes s’han de planificar i calendaritzar de manera adequada.

En programes en format online síncron i online asíncron poden realitzar-se sessions de VC per als usos educatius següents:

 • Presentació i tancament de curs o mòdul.
 • Exposició de continguts.
 • Presentació o enunciat duna activitat.
 • Donar feedback d’activitats.
 • Realitzar tutories grupals o individuals.
 • Realitzar una tutoria de projecte i/o TFM.
 • Realitzar una masterclass o sessió a càrrec d’un convidat extern al curs.
 • Presentar un cas d’èxit o de bones pràctiques.
 • Realitzar la defensa de projecte i/o TFM.
 • Exposar una activitat a la resta del grup i/ de l’equip docent.
 • Realitzar un treball en grup.

Dins de la modalitat presencial, el format híbrid presencial i remot permet també que alguns estudiants participin a les sessions síncrones connectant-se a través de videoconferència.

A més, les sessions de VC poden ser molt útils per fer reunions de l’equip docent: preparar sessions compartides, fer seguiment de l’evolució del programa, planificar el programa, etc.

Amplia informació consultant el manual:

Enregistrament de sessions de VC:

No es poden enregistrar les sessions de VC realitzades en programes amb format online síncron i presencial i remot, l’assistència a les quals és obligatòria per a l’alumnat.

Per contra, en termes generals, sí que es poden enregistrar i posar a disposició de l’alumnat de l’edició en curs les sessions de VC realitzades en programes en format online asíncron, ja que la seva participació és no obligatòria, sempre que es preservi la confidencialitat de la informació i/o les dades personals.

 

Et recomanem que consultis la infografia:

Class Collaborate és l’eina institucional de l’IL3-UB per dur a terme les sessions de videoconferència als programes formatius.

Class Collaborate està integrada a la plataforma Moodle de l’IL3-UB.

 • Les videoconferències són una millora metodològica que s’ha incorporat amb normalitat en totes les modalitats formatives.
 • Les eines de VC han evolucionat i permeten una interacció excel·lent i unes sessions plenament dinàmiques i immersives.

A tenir en compte:

 • Cal fer una bona planificació de les sessions tant a nivell organitzatiu com a nivell metodològic (emprar asincronia vs sincronia amb criteris útils).
 • La sincronia i les videoconferències demanen l’ús de més recursos personals de suport i una exigència a l’alumnat que va en detriment de la seva pròpia autoorganització.