Crea recursos audiovisuals de forma ràpida directament des de l’aula virtual

 Font: iStock/BrianAJackson

Eina disponible a l’editor de text de l’aula virtual que permet als/les usuaris/àries gravar i compartir vídeos i àudios d’un màxim de 2 minuts.

Per què pots fer servir aquesta eina?

 • Realitzar aportacions als fòrums, siguin avaluables o no.
 • Fer comentaris sobre reptes avaluables.
 • Guiar el procés d’aprenentatge.
 • Presentar continguts.

En el següent recurs trobaràs tota la informació:

 • Permet complementar les explicacions escrites extenses i, als casos que sigui convenient, permet prescindir de las mateixes.
 • Permet comunicar a través d’una via diferent a l’escrita, més visual i dinàmica.
 • Fomenta la interacció amb i entre l’alumnat.
 • Permet valorar les habilitats comunicatives en aquells reptes on la comunicació tingui un pes important a l’avlauació.

A tenir en compte:

 • Requereix que el/la docent tingui en compte elements clau de l’escenificació (so, il·luminació, fos d’imatge, etc.).
 • Requeriments tècnics (connectivitat, etc.).
 • Requereix que el/la docent tingui unes bones habilitats comunicatives.