Quin és el nostre model metodològic?

L’estudiant al centre.

Garantiràs un paper actiu en el procés d’aprenentatge dels teus estudiants. Aquests són els factors clau del nostre model per a enriquir la seva experiència.