6 punts clau per a una retroacció eficaç
Font: iStock.com/Suriya_Phosri

6 punts clau per a una retroacció eficaç

  • Post category:Avaluació
  • Reading time:2 min lectura

Els encerts i els errors formen part del procés d'aprenentatge, per tant, hem d'oferir les eines necessàries per a consolidar els primers, així com per a detectar i millorar els segons. D'aquí la importància d'elaborar una bona retroacció. Però, com ha de ser una retroacció eficaç?

Llegir més6 punts clau per a una retroacció eficaç
Crea recursos audiovisuals de forma ràpida directament des de l’aula virtual
Font: iStock.com/BrianAJackson

Crea recursos audiovisuals de forma ràpida directament des de l’aula virtual

Existeixen diferents vies per comunicar-te i relacionar-te amb l'alumnat de manera dinàmica i interactiva. Una d'elles és a través de vídeos y àudios que pots gravar directament des de l'editor de text de l'Aula Virtual. T'agradaria saber com fer-ho?

Llegir mésCrea recursos audiovisuals de forma ràpida directament des de l’aula virtual