Quins recursos puc utilitzar en la meva docència i com? Consulta aquesta guia pràctica

Font: iStock.com/Warchi

Abans de compartir recursos de tercers sempre hem de tenir en compte la Llei de Propietat Intel·lectual, que engloba qualsevol creació de l’intel·lecte humà. És necessari respectar sempre el material aliè.

És important conèixer les possibilitats que tenim per compartir i fer ús de recursos no propis.  L’article 32 de la Llei de Propietat Intel·lectual recull el dret de cita, que permet incorporar fragments d’obres protegides als documents o materials que elaborem. S’exclouen els llibres de text i manuals universitaris.

Alguns documents estan exclosos de la llei de propietat intel·lectual:

  • BOE (Boletí Oficial de l’ Estat).
  • DOCE (Diari Oficial de la Unió Europea).
  • Resolucions jurisdiccionals.
  • Domini públic: han passat 70 anys de la mort de l’autor original / ha finalitzat el termini de protecció dels drets d’explotació.

És imprescindible que tots respectem la propietat intel·lectual dels recursos, ja que també volem que les nostres obres i creacions pròpies siguin respectades.

Per saber-ne més, consulta el següent recurs (només disponible en castellà):

¿Qué recursos puedo utilizar en mi docencia y cómo?