L’aula virtual: coneix totes les seves funcionalitats

 • Post category:Aules / Sincronia
 • Reading time:4 min lectura

És l’ espai que cada programa formatiu té dins del campus virtual de lIL3-UB, on es duen a terme les accions programades i es realitza l’intercanvi de coneixements per generar l’aprenentatge als estudiants.

L’aula virtual està disponible als cursos en modalitat online, semipresencial i presencial. L’estructura de l’aula s’adapta a la modalitat i tipus de curs.

Com a docents disposareu de les eines de comunicació síncrones i asíncrones per guiar el procés d’aprenentatge i resoldre dubtes. També serà l’espai on es facilitaran als estudiants els recursos d’aprenentatge i on es realitzarà l’avaluació.

L’aula virtual es pot utilitzar per a:

 • Planificar i guiar el procés d’aprenentatge.
 • Comunicar-se amb els estudiants i la resta del claustre docent del programa formatiu.
 • Realització i impartició de sessions de videoconferència síncrones i/o asíncrones.
 • Fomentar el debat i l’intercanvi de coneixements entre els estudiants, de forma síncrona o asíncrona.
 • Facilitar els recursos d’aprenentatge necessaris per a l’adquisició dels objectius i les competències del curs.
 • Avaluar a partir de reptes.
 • Realitzar el seguiment del procés d’aprenentatge de l’estudiant.
 • Personalitzar l’aprenentatge segons el grup o l’estudiant.
 • Resoldre dubtes o consultes.

Et recomanem que consultis: