Com treure el màxim profit del fòrum

Font: iStock/adventtr

El fòrum de l’aula virtual és un espai de comunicació asíncron on diverses persones debaten un tema, comparteixen informació i/o expressen opinions.

A l’aula virtual d’un programa formatiu poden conviure diferents tipus de fòrums:

 • Fòrums informatius o genèrics del programa, ubicats a la part superior de l’aula virtual a l’espai de comunicació com ara Fòrum del Curs o el Fòrum de la Coordinació.
 • Fòrums de debat, presentació d’un cas, etc. Ubicats a la part central de l’aula virtual i vinculats a un mòdul o tema del programa formatiu.

El fòrum de l’aula virtual es pot utilitzar per:

 • Realitzar la presentació del programa formatiu/mòdul.
 • Guiar i donar pautes concretes sobre el procés d’aprenentatge.
 • Transmetre coneixements i informació.
 • Obrir un debat i recollir idees i opinions des de diferents fonts de discussió.
 • Presentar un cas, activitat, repte.
 • Com a canal de resolució de dubtes.
 • Presentar casos d’èxit o de bones pràctiques.
 • Realitzar un treball en grup.
 • Donar feedback grupal.
 • Compartir feines, pràctiques, informació.
 • Realitzar el tancament de mòdul/programa formatiu.

Amplia informació consultant el manual:

Bones pràctiques:

 • Defineix la intencionalitat del missatge.
 • Controla l’extensió.
 • Respecta els drets d’ús si comparteixes recursos de tercers.
 • Utilitza correctament l’eina: crea temes nous de debat o respon als debats ja creats.

Et recomanem que consultis:

 • És un recurs molt valuós per dinamitzar un aula virtual.
 • Desenvolupa el pensament crític.
 • Pot ser o formar part d’una activitat avaluable del programa formatiu.
 • Permet la participació asíncrona de tots els participants.
 • “Obliga” a l’alumnat a escriure, a ordenar les idees i a exposar-les de manera sintètica.
 • Permet tractar amb més dedicació temes que en un entorn síncron és més difícil per, la pressió del temps i, l’alumnat que monopolitza els debats.

A tenir en compte:

 • Un mal ús metodològic o funcional pot generar caos i desinformació.