Utilitza metodologies actives per a motivar als teus estudiants

  • Post category:Dinamització
  • Reading time:3 min lectura
Font: iStock/Rawpixel

Les metodologies actives són metodologies que faciliten el disseny de sessions col·laboratives, que potencien el treball en grup i que estimulen a l’alumnat.

Les metodologies actives permeten incorporar diferents tècniques durant el procés formatiu i són aplicables a qualsevol modalitat (presencial, virtual o semipresencial).

En els contextos nous de transformació digital, constitueixen el principal motor d’innovació educativa.

Alguns recursos d’utilitat per conèixer com aplicar metodologies actives (només disponibles en castellà):

  • Potencien els resultats en el procés d’aprenentatge.
  • Contribueixen a estimular la motivació i a millorar els hàbits i les actituds que es requereixen per al treball col·laboratiu.
  • Empoderen l’alumnat, que passa a convertir-se en el protagonista del seu aprenentatge.
  • Potencien la interacció amb el grup, alumnat i equip docent, per resoldre les dificultats i continuar aprenent.