Rúbriques d’avaluació: què són i com elaborar-les

  • Post category:Avaluació
  • Reading time:4 min lectura
Font: iStock.com/champpixs

La rúbrica és un instrument d’avaluació, que permet avaluar de manera objectiva l’aprenentatge que ha adquirit un estudiant d’acord amb els objectius previstos.

Amb la rúbrica s’expliciten a l’alumnat les expectatives (resultats esperats), els criteris (indicadors) que s’utilitzaran per a avaluar i els diferents nivells de qualitat o acompliment. Per això s’aconsegueix una avaluació més transparent i justa.

Les rúbriques són útils per a avaluar la comprensió dels continguts i per a mesurar l’adquisició de noves habilitats. També són un instrument útil per a l’avaluació entre parells.

Compartim una infografia que t’ajudarà a dissenyar la rúbrica d’avaluació de les teves activitats o reptes. Com a docent de l’IL3-UB podràs proposar la rúbrica que necessitis i nosaltres la programarem per facilitar-te el procés d’avaluació.

Al següent vídeo et mostrem com visualitzarà un estudiant la rúbrica, dins de l’enunciat del repte que s’ha publicat a l’aula virtual. També t’explicarem com hauràs d’accedir, com a docent, per a avaluar els reptes dels teus estudiants a través d’una rúbrica.

A continuació es descriuen els avantatges de l’ús de les rúbriques.

Pel docent:

  • Assegura una avaluació objectiva i justa, ja que els criteris d’avaluació estan definits de manera clara i les qualificacions no depenen de la subjectivitat del docent que avalua.
  • Proporciona informació sobre l’efectivitat del procés d’ensenyament utilitzat, i la relació entre la teoria i la pràctica.
  • Estalvi de temps: les rúbriques permeten fer una avaluació més ràpida i eficient.

Per a l’estudiant:

  • Millor comprensió del que s’espera d’ell i de com serà avaluat.
  • Assumeix un paper actiu, es responsabilitza del seu aprenentatge i el seu treball s’enfoca a l’assoliment dels objectius.
  • Té un control més precís sobre els seus processos d’aprenentatge (autoavaluació).
  • El feedback li ajuda a identificar les fortaleses i debilitats, i a millorar el treball en el futur.