Millora la teva acció docent amb tècniques de dinamització

  • Post category:Dinamització
  • Reading time:3 min lectura

Font: iStock/fizkes

Entenem per dinamització al conjunt d’accions orientades a la participació activa dels/les participants durant el procés d’aprenentatge.

La dinamització per part del/la docent és clau en el bon funcionament de l’aula i l’adhesió dels/les participants.

L’acció docent pot ser reactiva (que respon únicament a les consultes dels/les estudiants) o pot ser proactiva.

La proactivitat del/la docent afavoreix l’anticipació a les necessitats dels/les participants, ajuda a prevenir les possibles dificultats i pot potenciar el ritme de l’aprenentatge en moments determinats.

En aquest contingut trobaràs desenvolupats els conceptes clau de la dinamització efectiva durant l’acció docent, centrat en elements de comunicació, participació i ús dels instruments de l’entorn (fòrum, debat, aules, etc.).

Pautas para el seguimiento de la actividad en la formación en línea (només disponible en castellà).

Aquesta eina et permetrà:

  • Entendre els conceptes i les variables que intervenen en la dinamització durant l’acció docent.
  • Aprendre a trobar solucions pedagògiques durant la dinamització.
  • Utilitzar les diferents formes de comunicació per potenciar l’aprenentatge.
  • Compartir amb l’equip docent la visió institucional de l’IL3 de dinamització docent durant la seva tasca.

A tenir compte:

  • El recurs aporta una visió àmplia (general) i extensa (molt contingut). En determinats casos, el docent pot tenir dubtes alhora de trobar l’aplicabilitat directa en el seu mòdul formatiu.