6 punts clau per a una retroacció eficaç
Font: iStock.com/Suriya_Phosri

6 punts clau per a una retroacció eficaç

  • Post category:Avaluació
  • Reading time:2 min lectura

Els encerts i els errors formen part del procés d'aprenentatge, per tant, hem d'oferir les eines necessàries per a consolidar els primers, així com per a detectar i millorar els segons. D'aquí la importància d'elaborar una bona retroacció. Però, com ha de ser una retroacció eficaç?

Llegir més6 punts clau per a una retroacció eficaç