Coneix les aules de l’IL3-UB per a impartir en presencial i en remot

  • Post category:Aules / Sincronia
  • Reading time:3 min lectura
Fuente: iStock/AntonioSolano
A l’IL3-UB disposem d´un total de 5 aules i una sala preparades per a la impartició de sessions que combinin, de forma síncrona, l´activitat en presencial i en remot, aprofitant els avantatges d´ambdós formats de forma simultània.

Aquestes aules permeten dur a terme sessions en què el/la docent imparteix des de l’aula/sala física d’IL3-UB i es pot trobar amb dues possibilitats:

  1. Alumnat 100% connectat en remot (ús de sala de videoconferències).
  2. Combinació d’alumnat en presencial i alumnat connectat en remot (aules 01, 02, 03, 04 i 05).

La persona o persones de l’equip de l’IL3-UB assignats deixaran preparades les aules per facilitar-ne l’ús. Això no obstant, es faciliten a continuació infografies i vídeos que pretenen orientar sobre l’ús dels diferents dispositius en cada cas.

  • Possibilitat d’impartir sessions amb alumnat distribuït en diferents ubicacions.
  • Permet fer activitats grupals igual que en una sessió 100% presencial.
  • Permet l’assistència al curs de persones que per algun motiu no es poden desplaçar.

A tenir compte:

  • És necessari un acompanyament per preparar l’aula i una preparació prèvia del/de la docent.
  • Cal que el/la docent arribi abans per assegurar el funcionament correcte i evitar retards a l’inici de classe.
  • És necessari reforçar la necessitat d’integrar l’alumnat que connecta en remot a la sessió.