Explora noves eines per a avaluar l’aprenentatge

 • Post category:Avaluació
 • Reading time:4 min lectura

Font: iStock/Sakorn Sukkasemsakorn

Entenem per avaluació al procés pel qual verifiquem els coneixements en base als objectius de la formació, mitjançant l’observació i anàlisi del procés de l’estudiant en l’adquisició de les competències del seu aprenentatge. L’emissió d’una qualificació i la retroalimentació constant són els instruments essencials de l’avaluació.

El concepte d’avaluació s’ha relacionat tradicionalment amb la seva funció més coneguda: la selectiva. En l’actualitat considerem que és molt més important la funció formativa, i que l’anterior hauria de complementar-la. En la seva funció formativa, l’avaluació col·labora en la millora del procés, i per tant, es du a terme durant el desenvolupament del programa. D’aquesta manera, l’avaluació continuada es converteix en la font d’aprenentatge principal i autònoma.

El protagonisme de l’avaluació ha de ser compartit entre l’avaluador/a i el/la participant.

En aquest contingut trobaràs desenvolupats els conceptes clau de l’avaluació docent, i s’hi plantegen diferents sistemes i pautes per a dur a terme l’avaluació efectiva, en base als següent objectius:

 • Conèixer els diferents agents i tipus d’avaluació segons la seva finalitat.
 • Distingir els aprenentatges simples, els complexos i les activitats pràctiques.
 • Dominar les bases per dissenyar proves objectives.
 • Dominar les bases per crear eines amb la fi d’avaluar els aprenentatges complexos i continguts de caràcter pràctic.

La evaluación del proceso de enseñanza/aprendizaje en línea (només disponible en castellà).

Com corregir activitats.

 • Entendre els conceptes i les variables que intervenen en l’avaluació.
 • Aprendre a trobar solucions pedagògiques durant l’avaluació.
 • Utilitzar diferents eines durant l’avaluació per potenciar l’aprenentatge.
 • Compartir amb l’equip docent la visió institucional de l’IL3 del concepte de l’avaluació docent.

A tenir en compte:

 • El recurs aporta una visió extensa. En determinats casos, el/la docent pot tenir dubtes a l’hora de trobar l’aplicabilitat directa en el seu mòdul formatiu.